شنبه، 4، اسفند، 1397 | Saturday، 23 February، 2019

تودیع و معارفه اعضای شورای انتظامی سازمان

تودیع و معارفه اعضای شورای انتظامی سازمان

مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد در جلسه روز شنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عضو حقوقدان شورای انتظامی استان معرفی و از خدمات دکتر فیض اله قائدی تقدیر به عمل آمد .. همچنین از تلاش های آقای مهندس محمد مومنی ...[…]