یکشنبه، 26، خرداد، 1398 | Sunday، 16 June، 2019

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در بازه زمانی ۱۳۹۷/۷/۵ لغایت ۱۳۹۷/۷/۱۳ در یک روز برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های ...[…]

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری ۹۷/۴/۱۲

بسمه تعالی برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری ردیف عنوان دوره رشته صلاحیت ارتقاءبه پایه ساعت شروع کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ امتحان ۱ معماری زمینه گرا در بافتها معماری نظارت و طراحی پایه۲به۱ ۸:۳۰ صبح سه شنبه ۹۷/۴/۱۲ چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ توجه: ۱- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید. ۲- ...[…]