سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

مناقصه ارزش افزوده

مناقصه ارزش افزوده

آگهی مناقصه ارزش افزوده شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۲۸ مورخ ۹۷/۰۶/۰۵شورای اسلامی شهر لامرد ، بررسی و خدمات مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷ (ده سال) را به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا پیمانکاران شرکت ها واجد شرایط ...[…]

شهرداری لامرد سه شنبه 11 دی 1397

مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ ضمانت شرکت در مزاید ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد. مدت شرکت ...[…]

شهرداری لامرد یکشنبه 6 آبان 1397

مناقصه حفظ و حراست پارکها

مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۹) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج ...[…]

شهرداری لامرد یکشنبه 6 آبان 1397

مزایده ماشین آلات

مزایده ماشین آلات

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند ۱ صورتجلسه فوق العاده شماره ۶ مورخ ۲و۹۷/۵/۳ شورای اسلامی شهر لامرد ماشین آلات خود را بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده ...[…]

شهرداری لامرد جمعه 16 شهریور 1397

آگهی مناقصه لبه گذاری

آگهی مناقصه لبه گذاری

آگهی مناقصه لبه گذاری شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره ۱۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳) شورای اسلامی شهر لامرد خرید و اجرای تک لبه سطح شهر به بخش خصوصی واگذار نماید. پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ کل اعتبار ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ضمانت ...[…]

شهرداری لامرد جمعه 16 شهریور 1397

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر) بصورت حجمی شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۹۷/۰۲/۲۹شورای اسلامی شهر لامرد جمع آوری، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر (خدمات شهر) را ...[…]

شهرداری لامرد جمعه 16 شهریور 1397