چهارشنبه، 2، مرداد، 1398 | Wednesday، 24 July، 2019

آغاز به کار کمیته HSE و آسانسور

آغاز به کار کمیته HSE  و آسانسور

به گزارش روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیته HSE و آسانسور با حضور جناب آقای مهندس عباسی رئیس سازمان و جناب آقای مهندس کریمدادی بعنوان نماینده هیات مدیره در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از: ۱- جناب ...[…]

آغاز به کار کمیته IT و نشریات

آغاز به کار کمیته IT  و نشریات

به گزارش روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۱ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیتهIT , و نشریات با حضور جناب آقای مهندس عباسی رئیس سازمان و جناب آقای مهندس کریمدادی بعنوان نماینده هیات مدیره در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از: ۱- جناب آقای ...[…]

پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت اعلام نظر

پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت اعلام نظر

پیرو نامه شماره ۱۱۱۳۸/د/ش م، مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ ، جهت اعلام نظر پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت تا تاریخ ۱۷/۰۱/۹۸ به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایید. جهت دریافت فایل به سایت www.nbi.ir مراجعه نمایید.[…]

آغاز به کار کمیته سیما و منظر شهری

آغاز به کار کمیته سیما و منظر شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیته سیما و منظر شهری با حضور مهندس عباسی رئیس سازمان در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از: ۱- جناب آقای مهندس مصطفی مالکی ۲- جناب آقای مهندس میثم مودی ۳- ...[…]

آغاز به کار کمیته مصرف انرژی، مصالح استاندارد و محیط زیست

آغاز به کار کمیته مصرف انرژی، مصالح استاندارد و محیط زیست

در روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیته سیما و منظر شهری با حضور مهندس عباسی رئیس سازمان در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از: ۱- جناب آقای مهندس محمد فدویان ۲- جناب آقای مهندس پیمان پیرعطا ۳- جناب آقای مهندس علی عباس ...[…]

آغاز به کار کمیته شناسنامه فنی و ملکی

آغاز به کار کمیته شناسنامه فنی و ملکی

در روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیته شناسنامه فنی و ملکی با حضور مهندس عباسی رئیس سازمان و مهندس الهامی زاده بعنوان نماینده هیات مدیره در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از: ۱- جناب آقای مهندس محمد آذرنیا ۲- سرکارخانم مهندس سمیه ...[…]