یکشنبه، 26، خرداد، 1398 | Sunday، 16 June، 2019

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(۲۱۰۷۴ مترمربع آسفالت معابر)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه : ۰۱/۹۷ (نوبت اول) شهرداری میناب در نظر دارد به استناد موافقتنامه های شماره ۳۴۵۸۳۲ مورخ ۸/۴/۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه پروژه مبلغ سپرده(تضمین شرکت ...[…]

شهرداری میناب جمعه 25 آبان 1397