شنبه، 3، فروردین، 1398 | Saturday، 23 March، 2019

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید مهندس مولوی شهردار پارسیان از پروژه اسفالت بلوار امیر کبیر[…]

شهرداری پارسیان دوشنبه 7 آبان 1397