سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید مهندس مولوی شهردار پارسیان از پروژه اسفالت بلوار امیر کبیر[…]

شهرداری پارسیان دوشنبه 7 آبان 1397