پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید شهردار از بلوار امیر کبیر

بازدید مهندس مولوی شهردار پارسیان از پروژه اسفالت بلوار امیر کبیر[…]

شهرداری پارسیان دوشنبه 7 آبان 1397