سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

عملکرد واحد امور اداری و کارگزینی در سال ۱۳۹۷ (نه ماهه)

۱- پیگیری و اصلاح چارت سازمانی جدید برای تمام پرسنل رسمی و پیمانی ۲- صدور احکام کارگزینی کارکنان ۸۰ مورد ۳- پیگیری و صدور حکم بازنشستگی کارکنان ۲۰ مورد ۴ پیگیری جهت ارجاع پرونده های ارتقا گروه کارکنان به استان ۵ پیگیری جهت ارجاع پرونده های آموزش پرسنل ۶ پیگیری جهت اخذ تمامی فوق العاده ...[…]

شهرداری تویسرکان چهارشنبه 5 دی 1397

عملکرد واحد آموزش شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

اعزام کارکنان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت برای خدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع ۵۱ نفر[…]

شهرداری تویسرکان دوشنبه 2 مهر 1397

عملکرد امور مالی شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

پرداخت کلیه حقوقات پرسنل رسمی و قراردادی پرداخت حق بیمه و مالیات کلیه پرسنل پرداخت سنوات بازنشستگی تعدادی از پرسنل پرداخت هزینه های پستی پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن اداره پرداخت هزینه های حسابرسی پرداخت نیم درصد درآمد به کتابخانه ها پرداخت مطالبات شهرداری برای بازگشایی معابر پرداخت علی الحساب به پیمانکاران ...[…]

شهرداری تویسرکان دوشنبه 2 مهر 1397

عملکرد واحد آرامستان شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

تعداد متوفیان ۵۱ نفر بوده که ۴۴ نفر از آنها به صورت طبیعی و ۷ نفر بر اثر حادثه به دیار باقی شتافتند.[…]

شهرداری تویسرکان دوشنبه 2 مهر 1397

عملکرد واحد فضای سبز شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

آبیاری روزانه فضاهای سبز سطح شهر، پارکها، میادین و . . . اصلاح و هرس چمن های سطح شهر به صورت دوره ای وجین دوره ای علف های هرز سم پاشی گلهای فصلی سطح شهر (سم کنه) سم پاشی درختچه ها و گلهای رز سطح شهر (سم شته) گلکاری گلدان ها، بلوارها و پارکها هرس ...[…]

شهرداری تویسرکان دوشنبه 2 مهر 1397