پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

تبادل اطلاعات حریم و بستر رودخانه ها ی شرکت آب منطقه ای یزد و شرکت...

جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات جهت استفاده از تجربیات دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای فارس با حضور اعضاء کمیسیون ماده ۳ حریم و بستر رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد، در محل شرکت آب منطقه ای فارس برگزار گردید. سید جواد موسوی فر مدیر رودخانه ها و سواحل ...[…]

شركت آب منطقه‌ای فارس سه شنبه 18 دی 1397