پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

اولین مرحله طرح ایران یار با حضور مسئولین و دانش آموزان هنرستان و دبیرستان اکرامی تبریز در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی...

اولین مرحله طرح ایران یار با حضور مسئولین و دانش آموزان هنرستان و دبیرستان اکرامی تبریز در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی...

اولین مرحله طرح ایران یار با حضور مسئولین و دانش آموزان هنرستان و دبیرستان اکرامی تبریز در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی تبریز اجرا گردید. طی جلسه ای که با همکاری اداره روابط عمومی و پایگاه بسیج شهید خلیل زاده در سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی تبریز با حضور مدیر نیروگاه حرارتی تبریز و فرمانده سپاه ناحیه ...[…]