سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

۳ طرح تحقیقاتی نیروگاه رامین اهواز در ایستگاه نهایی

۳ طرح تحقیقاتی نیروگاه رامین اهواز در ایستگاه نهایی

مهندس نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اظهار داشت: توسعه ارتباطات و تعاملات نیروگاه رامین با مراکز پژوهشی و دانشگاهی همواره از رویکردهای این نیروگاه بوده و در این جلسه ۳ پروژه تحقیقاتی بررسی علت شکست پره ردیف ۲۷ توربین ، تهیه دانش فنی و ساخت والو رسیرکوله توربوفیدپمپ و مطالعه ...[…]

معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز اجرا می شود

معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز اجرا می شود

وی در جلسه ماهیانه کمیته H.S.E نیروگاه ضمن ارائه گزارش از اقدامات و فعالیتهای این کمیته به بیان چالشها و نیازمندی های نیروگاه بمنظور ارتقاء سطح ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست پرداخت و اجرای طرح سالیانه معاینات ادواری و پایش وضعیت سلامتی کارکنان را مهمترین برنامه آتی این امور دانست.[…]