سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار

جام پاسداشت همکار یک دوره مسابقه داخلی والیبال تحت عنوان جام پاسداشت همکار با آغاز نیمه دوم مهرماه در سالن ورزشی نیروگاه کازرون برگزار گردید. در این مسابقات که به صورت چهارجانبه و به مناسبت فرا رسیدن دوره بازنشستگی آقای مهندس عبدالکریم نوذری - معاونت تولید نیروگاه - و بزرگداشت ۲۱ سال خدمت صادقانه وی ...[…]