دوشنبه، 27، اسفند، 1397 | Monday، 18 March، 2019

پروژه اورهال دکل های ۲۳۰ (کیلوولت ) از نیروگاه تا کلیدخانه سد دز بعد از ۶ دهه آغاز شد

پروژه اورهال دکل های ۲۳۰ (کیلوولت ) از نیروگاه تا کلیدخانه سد دز بعد از ۶ دهه آغاز  شد

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه ، با گذشت قریب ۶۰ سال از احداث نیروگاه دز و خطوط انتقال انرژی ، عملیات اورهال دکل های ۲۳۰ کیلوولت این مجموعه آغاز شد. انتقال انرژی تولیدی از نیروگاه دز به پست انتقال برق نیروگاه (کلیدخانه ) ، توسط ۶۸ دکل ...[…]