سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

برگزاری یک دوره آموزش کوه نوردی برای بانوان شاغل در شرکت برق استان بوشهر

برگزاری یک دوره آموزش کوه نوردی برای بانوان شاغل در شرکت برق استان بوشهر

مسئول امور ورزشی شرکت توزیع برق استان بوشهر خبر داد: برگزاری یک دوره آموزش کوه نوردی برای بانوان شاغل در شرکت برق استان بوشهر مسئول امور ورزشی شرکت توزیع برق استان بوشهر از برگزاری یک دوره آموزش کوه نوردی برای بانوان شاغل در این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان ...[…]