سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در ساختمان ها

راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در ساختمان ها

از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت؛ راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در ساختمان ها در دهمین قسمت از برنامه رادیوئی پرتو که از صدای مرکزسمنان به روی آنتن رفت؛ در خصوص راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در ساختمان ها مطالبی ارائه گردید. کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان با اشاره به این ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان دبیر کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد : در سال قبل ، ۱۵ عنوان پروژه پیشنهادی توسط محققین در کمیته تحقیقات این شرکت بررسی شده است . حسین خسروی با عنوان این که اکثر پروژه های پیشنهادی در راستای اولویت های ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398

همکاری صنایع برای عبور از پیک بار تابستانی یک ضرورت است

همکاری صنایع برای عبور از پیک بار تابستانی یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان: همکاری صنایع برای عبور از پیک بار تابستانی یک ضرورت است با حضور مدیران عامل شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی و مدیران شرکت توزیع برق استان سمنان، جلسه هماهنگی نحوه همکاری صنایع در برنامه پاسخگوئی بار تابستانی برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این نشست گفت: ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398

تهیه و پخش۷۰ برنامه رادیوئی پرتو از صدای مرکز سمنان

تهیه و پخش۷۰ برنامه رادیوئی پرتو از صدای مرکز سمنان

با رویکرد مدیریت بهینه مصرف برق انجام شد؛ تهیه و پخش۷۰ برنامه رادیوئی پرتو از صدای مرکز سمنان در طی سال گذشته، ۷۰ برنامه رادیوئی پرتو با رویکرد مدیریت مصرف برق از صدای مرکز سمنان پخش شد. مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان با بیان این مطلب گفت: با هدف آگاهی دهی و اطلاع ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398

طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان

طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان

درراستای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛ طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان در راستای پایداری خطوط برق رسانی ، چهارهزار و ۲۴ متر شبکه های توزیع برق در شهرستان آرادان طی سال گذشته بهینه سازی شد. سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان آرادان باعنوان این مطلب گفت: طرح توسعه ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398

تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان

تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان

توسط شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛ تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان در همایش بهینه سازی مصرف برق ، از مشترکان صنعتی همکار استان سمنان در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال ۹۷ تجلیل به عمل آمد. مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان گفت: در ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

نهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو با موضوع آلودگی های نوری

نهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو با موضوع آلودگی های نوری

از صدای مرکز سمنان پخش شد؛ نهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو با موضوع آلودگی های نوری در نهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو که از صدای مرکز سمنان پخش شد؛ در خصوص آلودگی های نوری مطالب آموزشی ارائه گردید . مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان با بیان این که نورهای اضافی و مزاحم که ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

همکاری صنایع در برنامه های مدیریت مصرف برروی منحنی بارشبکه بسیار اثرگذار است

همکاری صنایع در برنامه های مدیریت مصرف برروی منحنی بارشبکه بسیار اثرگذار است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان: همکاری صنایع در برنامه های مدیریت مصرف برروی منحنی بارشبکه بسیار اثرگذار است همایش بهینه سازی مصرف برق در صنایع، با حضور شماری از مدیران و مالکان بخش صنعت، در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این همایش بیان داشت: بخش ...[…]

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان دوشنبه 16 اردیبهشت 1398