پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع برق مازندران معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: برای اولین بار در کشور اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری شبکه‌های توزیع در شرکت توزیع برق مازندران تهیه گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مهندس فرامرز سپری بیان داشت: جهت‌گیری ...[…]