پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

اهدای خون کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با حضور در اکیپ سیار سازمان انتقال خون اقدام به اهدای خون نمودند. کارکنان شرکت در این امر خداپسندانه که به صورت مستمر در شرکت توزیع نیروی برق برگزار می شود، ۲۵ واحد خون اهدا نمودند. شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از دستگاههای پیشرو در امر اهدای خون ...[…]