پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

تمرین محیط زیستی ریزش روغن ترانسفورماتور در توزیع برق شیراز برگزار شد

تمرین محیط زیستی ریزش روغن ترانسفورماتور در توزیع برق شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، تمرین محیط زیستی ریزش روغن با برنامه ریزی و مدیریت اداره تعمیرات شبکه و امور خدمات فنی شبکه، با حضور نیروهای تخصصی این شرکت با موفقیت برگزار شد. مدیر خدمات فنی شبکه توزیع برق شیراز در این خصوص گفت: این تمرین براساس یک سناریو طراحی و ...[…]