پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

از ظرفیت های نیروگاهی صنایع نیشکر بازدید کردند

از ظرفیت های نیروگاهی صنایع نیشکر بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی،جلسه سه جانبه ای با حضور نمایندگانی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران(اکبر نوزادآمنه، پیمان سلمانپور بندقیری، رضا ظریفی) ، نمایندگانی از شرکت برق منطقه­ ای خوزستان و نیز نمایندگانی از شرکت کشت وصنعت نیشکروصنایع جانبی چهارشنبه ۵ دی ماه در محل معاونت بهره ­برداری شرکت برق منطقه­ ای خوزستان برگزار شد.[…]

شركت مدیریت شبكه برق ایران چهارشنبه 26 دی 1397