پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

تقدیر وزیر نیرو از حافظ قرآن اصفهانی

تقدیر وزیر نیرو از حافظ قرآن اصفهانی

تقدیر وزیر نیرو از حافظ قرآن اصفهانی دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو با اهداء لوح از فرزند همکار مهدی شیرازی رتبه اول در رشته حفظ قرآن کریم وزارت نیرو تقدیر کرد . به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان وزیر نیرو با ارسال لوح تقدیر از آقای مهدی شیرازی فرزند همکار این شرکت ...[…]

شرکت برق منطقه ای اصفهان چهارشنبه 26 دی 1397