پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه را کسب کرد

برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه را کسب کرد

شرکت برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل ارزیابی زیرساخت های لازم دفاتر سرمایه گذاری را از مشاور ناظر استانداری خوزستان کسب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر دفتر مدیریت انرژی این شرکت گفت: در بازدید و ممیزی بدون هماهنگی جهت ارزیابی دستگاه های مختلف استانی در ارتباط با جلب ...[…]

شركت برق منطقه ای خوزستان چهارشنبه 26 دی 1397