پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

برگزاری کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در محیط کاردر شرکت برق منطقه ای سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در محیط کاردر شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور معاون منابع انسانی و تعدادی از کارکنان و کارشناسان شرکت برق منطقه ای سمنان ، کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در محیط کار درسالن اجتماعات این شرکت برگزار شد . دکتر حوریه گلینی، مدرس این دوره با اشاره بر لزوم رعایت ...[…]

شرکت برق منطقه ای سمنان چهارشنبه 26 دی 1397