پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد (۱۳۹۷/۱۰/۱۹)

ممییزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شامل استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ، و HSE MS در تاریخ ۹ الی ۱۱ دیماه توسط ۱۲ تیم ممیزی داخلی در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار گردید. در این راستا ...[…]

شرکت برق منطقه ای مازندران چهارشنبه 26 دی 1397