پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

تقدیر از مدیر عامل آبفای شهری استان سمنان

تقدیر از مدیر عامل آبفای شهری استان سمنان

به گزارش روابط عمومی آبفای استان محمد علی یعقوبیان شهردار و ناصر شمس رئیس شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بسطام از دکتر طاهری مدیر عامل آبفای استان سمنان بپاس پاسخگویی به خواسته های مردمی و رفع مشکل مردم شریف بسطام در انتقال آب و عزم جهادگونه در آب رسانی و تامین آب شرب بهداشتی به ...[…]