پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار باخرز

بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار باخرز

در راستای خدمات رسانی به روستاییان، رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار باخرز بازدید به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار باخرز در این دیدار با اشاره به وضعیت کنونی آبرسانی به روستاهای باخرز به ارائه گزارشی از ...[…]

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن

دانش آموزان آموزشگاه شهید عاشوری با هدف آشنایی با روند تصفیه آب از آزمایشگاه امور آبفار بردسکن بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این بازدید تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه شهید عاشوری از مراحل تولید، توزیع و بهداشت آب و تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفی بازدید و ...[…]

بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار تایباد

بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از  امور آبفار تایباد

رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در راستای خدمات رسانی به روستاییان، از امور آبفار تایباد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار تایباد ضمن اشاره به تبیین سیاستها و تحقق اهداف پیش روی شرکت و ارائه خدمات ...[…]