پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

مبلغین مردم را در زمینه کمبود آب آگاه سازند

مبلغین مردم را در زمینه کمبود آب آگاه سازند

رضا کابلی مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان گفت: روحانیون به عنوان پیام رسان نقش بسزایی در آگاهی مردم از شرایط کم آبی و کمبود آب دارند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، نشست روحانیون با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان امروز در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه ...[…]