دوشنبه، 27، اسفند، 1397 | Monday، 18 March، 2019

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان خبرداد؛ افزایش ضریب اطمینان تامین آب روستاهای استان سمنان

ضریب اطمینان تامین آب روستاهای مجتمع شهدای گمنام بخش بسطام افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار سمنان گفت: تامین آب روستاهای مجتمع شهدای گمنام بخش بسطام با افزایش ضریب اطمینان تامین آب شامل ۲۳ روستا، تجهیز و احداث ...[…]