سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

* مدیر جدید آبفا روستایی شهرستان گراش معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا روستایی فارس مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید آبفا روستایی گراش با حضور فرودی فرماندار شهرستان، سید محسن موسوی اصل قائم مقام شرکت آبفا روستایی فارس، مهندس نورسته مدیر حراست آبفا روستایی فارس، مهندس نجفی رییس امور شهرستانهای آبفا روستایی فارس، مهندس نوشادی رئیس پیشین آبفا روستایی گراش و ...[…]