پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

رفع مشکل آب شرب روستای نرکه شهرستان املش

رفع مشکل آب شرب روستای نرکه شهرستان املش

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی املش از رفع مشکل آب شرب ۷۲۰ مشترکِ روستای نرکه این شهرستان خبر داد. صادق اسماعیل زاده افزود: برای این منظور یک دستگاه پمپ شناور در تاسیسات آبرسانی این روستا نصب و راه اندازی شد. وی، اعتبار هزینه شده برای انجام این عملیات را بیش از یکصد میلیون ریال ...[…]

رفع مشکل آب شرب روستای کلاشم شهرستان شفت

رفع مشکل آب شرب روستای کلاشم شهرستان شفت

مشکل آب شرب ۷۰۰ مشترک روستای کلاشم شهرستان شفت برطرف شد. مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: به منظور تقویت فشار آب این مشترکان، یک دستگاه پمپ ۵.۵ کیلووات در تاسیسات آبرسانی روستای کلاشم نصب و راه اندازی شد. فرید تقی مهر، اعتبار هزینه شده برای انجام این کار را بیش از ...[…]

رفع ضعف فشار آب شرب روستای دوبخشر شهرستان شفت

رفع ضعف فشار آب شرب روستای دوبخشر شهرستان شفت

ضعف فشار آب شرب روستای دوبخشر شهرستان شفت برطرف شد. مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: با نصب و راه اندازی یکدستگاه پمپ، ضعف فشار آب ۴۵۰ مشترکِ این روستا مرتفع شد. فرید تقی مهر، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش از ۹۰ میلیون ریال ذکر کرد.[…]