سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

کسب رتبه برتر در زمینه خدمات الکترونیک توسط شرکت آبفار یزد

شرکت آبفار یزد در زمینه خدمات الکترونیک رتبه برتر را در ارزیابی سال۹۷کسب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:طی لوحی محسن بختیار معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت نیرو به خاطر کسب رتبه برتر در زمینه خدمات الکترونیک در ارزیابی سال۹۷ از مدیرعامل شرکت آبفار یزد تقدیر کرد. در بخشی از ...[…]