پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

موضوع مناقصه ، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارشناسی و تکنسینی برای کارشناسان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی به مدت یک سال بوده و آموزش در بخش های شغلی ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ اجرا می گردد. نیروگاه شهید رجائی در کیلومتر ۲۵ آزاد راه قزوین- کرج ...[…]

برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان با موفقیت برگزار گردید. این دوره برای کارشناسان شرکت توریع نیروی برق آذربایجانشرقی با همکاری اساتید دانشگاه تبریز و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان برگزار شد. در این دوره کارورزان و شرکت کنندگان، با تعاریف نامتعادلی ولتاژ و جریان، ...[…]

برگزاری دوره آموزشی موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در س ...

برگزاری دوره آموزشی موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در س ...

برگزاری دوره موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در سازمانها[…]