سه شنبه، 1، مرداد، 1398 | Tuesday، 23 July، 2019

کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، سیویلیکا و دیگر سازمانها و نهادها در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت ...[…]