بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

دوشنبه، 28، آبان، 1397 | Monday، 19 November، 2018
اخبار انجمن انرژی خورشیدی ایران

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند smar tciti export ۲۰۱۸

به اطلاع اعضاء محترم می رساند : نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند smar tciti export ۲۰۱۸ با حمایت وزارت راه و شهر سازی، وزارت کشور(مرکزتوسعه دولت الکترونیک،فناوری اطلاعات و آمار) نهاد ریاست جمهوری(مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) و انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران و سازمان ها و نهاد هاو اتحادیه های ذاخلی و بین ...[…]