سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

دومین نشست داخلی اعضای انجمن برگزار گردید.

دومین نشست داخلی اعضای انجمن برگزار گردید. با دعوت قبلی بعضی از اعضای محترم انجمن متقاضی ارائه مطالب تحقیقاتی خود در جلسات داخلی انجمن بودند. برخی از این مقالات در اولین نشست داخلی انجمن در سال ۹۴ ارائه گردید و سه سخنران دیگر برای ارائه مطالب خود در این جلسه انتخاب شدند. در این برنامه ...[…]