شنبه، 4، اسفند، 1397 | Saturday، 23 February، 2019

ارزیابی و کنترل کیفیت پوشش خطوط لوله مدفون

مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران دوره آموزشی "ارزیابی و کنترل کیفیت پوشش خطوط لوله مدفون" را برگزار می نماید. مدرس دوره: خانم دکتر فرشته رضایی زمان: ۲۱ الی ۲۲تیر ماه ۱۳۹۷ * بر اساس" تبصره ۱ بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم" شهریه کلاسهای آموزشی انجمن خوردگی ایران معاف از مالیات می باشد. صدور ...[…]

انجمن خوردگی ایران پنجشنبه 7 تیر 1397