سه شنبه، 1، مرداد، 1398 | Tuesday، 23 July، 2019

پانزدهمین همایش فصلی برگزار شد:

پانزدهمین همایش فصلی برگزار شد:

پانزدهمین همایش فصلی انجمن مدیرت پروژه ایران با موضوع Applied Project Control Management با حضور بیش از ۵۰ نفر از کارشناسان حوزه مدیریت پروژه برگزار شد. در این همایش که روز سه شنبه ۱۲تیرماه ۱۳۹۷ در ساختمان انستیتو مهندسی نفت برگزار شد، ابتدا خانم دکتر اربابی ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، در مورد برنامه‌های جدید کمیته ...[…]

انجمن مدیریت پروژه ایران چهارشنبه 13 تیر 1397