شنبه، 27، بهمن، 1397 | Saturday، 16 February، 2019

راه اندازی میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

راه اندازی میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین: میزخدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خرداد ماه سال جاری ایجاد و به شکل جدی فعالیت خود را آغاز نموده است.[…]