بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

یکشنبه، 25، آذر، 1397 | Sunday، 16 December، 2018
اخبار اداره کل راه و شهرسازی استان قزوين

راه اندازی میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

راه اندازی میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین: میزخدمت در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خرداد ماه سال جاری ایجاد و به شکل جدی فعالیت خود را آغاز نموده است.[…]