شنبه، 27، بهمن، 1397 | Saturday، 16 February، 2019

تکمیل جاده سنندج - همدان ۵۳۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل جاده سنندج - همدان ۵۳۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

سرپرست اداره کل راه وشهرسازی کردستان گفت: اتمام پروژه چهار خطه گردنه صلوات اباد سنندج ۵۳۳میلیارد ریال اعتبار لازم دارد.[…]

نقشه جدید کنارگذر شرقی سنندج تهیه شد

نقشه جدید کنارگذر شرقی سنندج تهیه شد

نماینده شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در کردستان گفت: مطالعات احداث کنارگذر شرقی سنندج اصلاح و نقشه های جدید آن تهیه شده است.[…]

اهداء اعتبارنامه اعضای هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان

اهداء اعتبارنامه اعضای هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان

اعتبارنامه منتخبین در هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان توسط سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اهداء شد .[…]

انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی کردستان

انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی کردستان

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی شهرام شکری را به سمت مدیر کل راه و شهرسازی کردستان منصوب کرد .[…]

اتمام مطالعات احداث کنارگذر شمالی شهر مریوان

اتمام  مطالعات احداث کنارگذر شمالی شهر مریوان

مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه وشهرسازی کردستان انجام مطالعات برای احداث کنارگذر شمالی شهر مریوان خبر داد.[…]

۲۸نفر برای کسب کرسی های نظام مهندسی کردستان رقابت می کنند

۲۸نفر برای کسب کرسی های نظام مهندسی کردستان رقابت می کنند

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: ۲۸ نفر از مهندسان این استان برای تصاحب ۱۱ کرسی هیات مدیره نظام مهندسی با هم رق...[…]

تشریح برنامه های بازآفرینی شهری کردستان

تشریح برنامه های بازآفرینی شهری کردستان

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان گفت: ۲۵/۷ درصد از مساحت هفت شهر استان کردستان در حوزه بازآفرینی شهری شامل بافت فرسوده ، بافت با پیشینه روستایی ، سکونت گاه های غیر رسمی ، بافت ناهمگون وبافت تاریخی بوده ک...[…]

اجرای ۷۱ پروژه آسفالت وبهسازی راه روستایی برای بهره مندی ۱۶۳ روستا در سطح استان کردستان

اجرای ۷۱ پروژه آسفالت وبهسازی راه روستایی برای بهره مندی ۱۶۳ روستا در سطح استان کردستان

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به اجرای ۷۱ پروژه فعال راه روستایی در سطح استان گفت: با اتمام این پروژه ها ۱۶۳ روستای استان از راه مناسب آسفالته بهره مند خواهند شد.[…]