پنجشنبه، 5، اردیبهشت، 1398 | Thursday، 25 April، 2019
اخبار مرتبط با بناهای مسکونی

بنا بر قانون، چه ساختمان هایی باید مجهز به سیستم اعلام حریق باشند؟

بنا بر قانون، چه ساختمان هایی باید مجهز به سیستم اعلام حریق باشند؟

بنانیوز-آیا می دانستید: به استناد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ساختمان های زیر باید مجهز به سیستم اعلام حریق باشند: ۱- کلیه پارکینگ های اتومبیل بسته ۲-هتل ها و مسافر پذیرها ۳-بناهای مسکونی آپارتمانی بیش از ۵ طبقه بالاتر از زمین. ۴-برای هر واحد مسکونی یا واحد خواب که بیش از یک طبقه پایین تر ...[…]

شنبه 2 دی 1396