پنجشنبه، 5، اردیبهشت، 1398 | Thursday، 25 April، 2019
اخبار مرتبط با تعاونی‌ مسکن

سهم«مسکن»از اقتصاد تعاون چقدر است؟

سهم«مسکن»از اقتصاد تعاون چقدر است؟

نهضت تعاون در اروپا، در حالی مسیری را برای گروه‌های اجتماعی گشود تا بتوانند با بسیج منابع محدود مادی، مشکل تامین مسکن را سامان بخشند که اکنون، ده درصد مردم در خانه‌های تعاونی زندگی می‌کنند. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در ادامه سلسله گزارش‌هایمعرفی بخش تعاونی ایران، در این گزارش به وضعیت تعاونی‌های مسکن پرداخته شده است. ...[…]

پنجشنبه 15 تیر 1396