دوشنبه، 29، بهمن، 1397 | Monday، 18 February، 2019
اخبار مرتبط با تكنولوژي بتن

انتخاب و معرفی طرح های بتنی برتر کشور در شانزدهمین همایش روز بتن ۱۳۹۷

انتخاب و معرفی طرح های بتنی برتر کشور در شانزدهمین همایش روز بتن ۱۳۹۷

بنانیوز-انجمن بتن ایران ، مطابق روال سالهای گذشته ، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان "روز بتن " گرامی میدارد و برنامه های ویژه ای را در آن روز به اجراء می گذارد . معرفی طرح های بتنی برتر که تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده اند، یکی از این برنامه هاست . ...[…]

دوشنبه 7 خرداد 1397