دوشنبه، 6، خرداد، 1398 | Monday، 27 May، 2019
اخبار مرتبط با خاموشی

میزان خاموشی ها به ۱۳۰ دقیقه در سال کاهش می یابد

میزان خاموشی ها به ۱۳۰ دقیقه در سال کاهش می یابد

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در خصوص میزان خاموشی‌ها گفت: مدت زمان خاموشی به ازای هر مشترک در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۰ دقیقه در سال بود که با برنامه‌های انجام شده، ‌در پایان سال ۱۳۹۶ این عدد به ۱۶۰ دقیقه رسید و قرار است، در پایان سال ۹۷ به ۱۳۰ دقیقه در سال برسد. ...[…]

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397