سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019
اخبار مرتبط با درآمد ملی

نقطه تعادل سیاست‌گذاری در بخش مسکن

نقطه تعادل سیاست‌گذاری در بخش مسکن

بنانیوز-بخش مسکن را می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه در هر جامعه دانست. در اهمیت بخش مسکن همین بس که بخش قابل‌توجهی از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده است. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی، اثرات گسترده‌ای در ارائه ویژگی‌ها و سیمای جامعه به مفهوم عام ...[…]

شنبه 16 اردیبهشت 1396