جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019
اخبار مرتبط با دستگاههای اجرایی

برای بهبود مدیریت بحران باید به همه اعضا خانواده مدیریت بحران توجه کنیم

برای بهبود مدیریت بحران باید به همه اعضا خانواده مدیریت بحران توجه کنیم

در نگاه بسیاری از علاقمندان به مدیریت بحران بهره گیری از تجارب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع در نقد عملکرد مدیران در حوادث (فارغ از صحت و سقم آن) بیش از دیگر موارد خود را نشان می دهد. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ نکته حائز اهمیت در موضوع مدیریت بحران توجه به این نکته ...[…]

دوشنبه 2 بهمن 1396