جمعه، 6، اردیبهشت، 1398 | Friday، 26 April، 2019
اخبار مرتبط با ریاست جمهوری

یک جای خالی دیگر در مناظره‌های ریاست جمهوری؛ مدیریت بحران

یک جای خالی دیگر در مناظره‌های ریاست جمهوری؛ مدیریت بحران

بنانیوز- به لطف خدا باز هم فرصتی دیگر برای جامعه پیش آمد تا نظر خود را در سر صندوق های رای به گوش مخاطبان خود برسانند و از توان قانونی خود برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط خود بهره ببرند. انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی مغتنم برای عرضه برنامه های اجرایی جهت عبور از گره هایی ...[…]

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396