بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

دوشنبه، 19، آذر، 1397 | Monday، 10 December، 2018
اخبار مرتبط با زیر خط فقر

شناسایی ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر زیر خط فقر در سال ۹۲

شناسایی ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر زیر خط فقر در سال ۹۲

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده اند. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فردین یزدانی در نشستی با محور موضوعی "ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها وکیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های ...[…]

چهارشنبه 3 خرداد 1396