پنجشنبه، 5، اردیبهشت، 1398 | Thursday، 25 April، 2019
اخبار مرتبط با شهرشناسی

معرفی مجله ی اندیشه ایرانشهر شماره ۲۴ و ۲۵

معرفی مجله ی اندیشه ایرانشهر شماره ۲۴ و ۲۵

بنانیوز-فصلنامه اندیشه ایرانشهرنشریه ای است در زمینۀ شهرشناسی که در چند سال فعالیت خود در هر شماره به یکی از مباحث مهم تمدن شهری این سرزمین پرداخته است، از جمله موضوعاتی که نشریه در طول ده سال فعالیت خود به آن پرداخته است، عبارتند از: سیر تحول شهرسازی معاصر ایران، شهرشناسی در ایران، فضاهای عمومی ...[…]

دوشنبه 16 بهمن 1396