یکشنبه، 5، اسفند، 1397 | Sunday، 24 February، 2019
اخبار مرتبط با طراحان ساختمان‌

فراخوان شرکت در نشست تخصصی طراحان ساختمان‌های انرژی صفر

فراخوان شرکت در نشست تخصصی طراحان ساختمان‌های انرژی صفر

بنانیوز- در راستای اولین "جشنواره و مسابقه طراحی ساختمان های انرژی صفر" نشست تخصصی با هدف هماهنگی و رفع سوالهای احتمالی شرکت کنندگان مسابقه با حضور مسئولین، اساتید دانشگاهی، متخصصان و علاقه مندان حوزه ساختمان و انرژی در محورهای زیر برگزار میشود:  آشنایی با دبیرخانه و هیأت علمی جشنواره  شرح و تفضیل نظام ...[…]

سه شنبه 10 مرداد 1396