جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019
اخبار مرتبط با قراردادهای موقت

تعداد کارگران قرارداد موقت چقدر است؟

تعداد کارگران قرارداد موقت چقدر است؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر می‌داند. او می‌گوید اگر آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی ...[…]

دوشنبه 9 بهمن 1396