جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019
اخبار مرتبط با مالیات مسکن

مالیات مسکن درآمدی پایدار برای دولتهاست

مالیات مسکن درآمدی پایدار برای دولتهاست

یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: اخذ مالیات از مسکن به لحاظ ماهیت دوگانه آن یعنی مطرح شدن به عنوان یک ضرورت اجتماعی و یک سرمایه‌گذاری، به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت ها تلقی می‌شود. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مصطفی خلیلی اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از ...[…]

یکشنبه 23 مهر 1396