جمعه، 6، اردیبهشت، 1398 | Friday، 26 April، 2019
اخبار مرتبط با مدیریت پسماند

آمار «تفکیک زباله» در تهران

آمار «تفکیک زباله» در تهران

معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، گفت: آمار رسمی اعلامی از سوی مدیران شهرداری نشان می‌دهد سهم تفکیک زباله از مبدا در شهر تهران معادل ۵ درصد است. این آمار حاکی از آن است که مدیریت پسماند به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه مدیریت‌شهری، به سنتی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود. به گزارش ...[…]

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396