شنبه، 27، بهمن، 1397 | Saturday، 16 February، 2019
اخبار مرتبط با مناقصه

دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو...

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط ( حداقل پایه ۵ آب یا کاوشهای زمینی ) جهت انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه ۲۰۰۹۶۱۱۰۷۰۰۰۰۱۲ ...[…]

شركت آب منطقه‌ای قزوین سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۳) آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

شهرداری طبس درنظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره ۱۲۰ شورای محترم اسلامی شهر ، و صورتجلسه کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری به شماره ۲۳۵۰۹/۹۷ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرطبس گلشن ، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید: لذا واجدین شرایط شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به ...[…]

شهرداری طبس دوشنبه 1 بهمن 1397

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۱۷مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر میانه تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار با برآورد اولیه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ...[…]

شهرداری میانه دوشنبه 1 بهمن 1397

جلسه توجیهی مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی...

مدیر امور بهره برداری و نگهداری سد ماملو از برگزاری جلسه توجیهی مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی سد و تاسیسات ماملو خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: سومین دوره انجام مناقصه خدمات بهره ...[…]

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

موضوع مناقصه ، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارشناسی و تکنسینی برای کارشناسان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی به مدت یک سال بوده و آموزش در بخش های شغلی ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ اجرا می گردد. نیروگاه شهید رجائی در کیلومتر ۲۵ آزاد راه قزوین- کرج ...[…]

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری” شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری عمومی انجام دهد. (تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ) ردیف عنوان سپرده ...[…]

شهرداری بوئین زهرا سه شنبه 25 دی 1397

تجدید آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوار حائل،تک لبه و تمیز کردن جداول

تجدید آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوار حائل،تک لبه و تمیز کردن جداول

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه ...[…]

تجدیدآگهی فراخوان مناقصه عمومی روکش آسفالت حوزه استحفاظی

تجدیدآگهی فراخوان مناقصه عمومی روکش آسفالت حوزه استحفاظی

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir ...[…]

آگهی مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

آگهی مناقصه واگذاری حفاظت و نگهبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

مهلت خرید اسناد و تحویل پاکات پیشنهاد ۱۸ الی ۲۹ دی ماه ۹۷[…]

مناقصه عمومی پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره)

مناقصه عمومی پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شهرداری تاکستان در نظر دارد به استناد بند ۷ مصوبه شماره ۹۳ شورای محترم اسلامی شهر اجرای پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. ۱- موضوع مناقصه: پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره) جهت هدایت آب های سطحی شهر با برآورد اولیه به ...[…]

شهرداری تاکستان چهارشنبه 19 دی 1397

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه شهرداری امیدیه در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های مختلف از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۱۸دی ماه۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه ۱۳۹۷ میباشد. محل ...[…]

شهرداری امیدیه سه شنبه 18 دی 1397