پنجشنبه، 5، اردیبهشت، 1398 | Thursday، 25 April، 2019
اخبار مرتبط با مناقصه

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مناقصه

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مناقصه

آگهی مناقصه موضوع: بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های فضای سبز شهرداری رامسر شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۱۰۴ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر رامسر نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های فضای سبز شهرداری رامسر به صورت حجمی اقدام نماید. ۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت ...[…]

شهرداری رامسر چهارشنبه 21 فروردین 1398

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری بیجار به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره ۱۷۹۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط ...[…]

شهرداری بیجار چهارشنبه 21 فروردین 1398

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شهرداری بیجار به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره ۱۷۹۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط ...[…]

شهرداری بیجار یکشنبه 19 اسفند 1397

مناقصه عمومی پروژه ساخت، حمل و نصب گنبد یادمان سرداران شهید در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

مناقصه عمومی پروژه ساخت، حمل و نصب گنبد یادمان سرداران شهید در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه ساخت، حمل و نصب گنبد یادمان سرداران شهید جنگ تحمیلی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز زمان خرید اوراق مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۹ تا تاریخ ۹۷/۱۲/۰۸ و همچنین زمان بازگشایی پاکات مناقصه ...[…]

شهرداری اهواز سه شنبه 30 بهمن 1397

دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو...

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط ( حداقل پایه ۵ آب یا کاوشهای زمینی ) جهت انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه ۲۰۰۹۶۱۱۰۷۰۰۰۰۱۲ ...[…]

شركت آب منطقه‌ای قزوین سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۳) آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص اجرای آسفالت در معابر محلات هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید مخلوط اورسایز درشت دانه استاندارد برای تامین مصالح اولیه کارگاه کیوره

آگهی مناقصه (نوبت اول) درخصوص خرید ماسه شکسته کوهی استاندارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره[…]

شهرداری بروجرد سه شنبه 9 بهمن 1397

آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

شهرداری طبس درنظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره ۱۲۰ شورای محترم اسلامی شهر ، و صورتجلسه کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری به شماره ۲۳۵۰۹/۹۷ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرطبس گلشن ، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید: لذا واجدین شرایط شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به ...[…]

شهرداری طبس دوشنبه 1 بهمن 1397

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۱۷مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر میانه تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار با برآورد اولیه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ...[…]

شهرداری میانه دوشنبه 1 بهمن 1397

جلسه توجیهی مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی...

مدیر امور بهره برداری و نگهداری سد ماملو از برگزاری جلسه توجیهی مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی سد و تاسیسات ماملو خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: سومین دوره انجام مناقصه خدمات بهره ...[…]

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

موضوع مناقصه ، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارشناسی و تکنسینی برای کارشناسان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی به مدت یک سال بوده و آموزش در بخش های شغلی ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ اجرا می گردد. نیروگاه شهید رجائی در کیلومتر ۲۵ آزاد راه قزوین- کرج ...[…]

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری” شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری عمومی انجام دهد. (تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ) ردیف عنوان سپرده ...[…]

شهرداری بوئین زهرا سه شنبه 25 دی 1397